Por. č.
Funkcia
Meno
E- mail Tel. č.
1. Správca CDA
Ing. Milan Rakús
milan(dot)rakus(at)ulib(dot)sk +421 918 656 914 +421 43 2431 339
       
2. Vedúci oddelenia informačných technológií Ing. Ondrej Kádár ondrej(dot)kadar(at)ulib(dot)sk +421 918 656 776 +421 2 2046 6710
       
3. Špecialista IT Ing. Jaroslav Zeman jaroslav(dot)zeman(at)ulib(dot)sk +421 918 657 162 +421 2 2046 6708
       
4. Administrátor IS Ing. Stanislav Lichý stanislav(dot)lichy(at)ulib(dot)sk +421 918 656 875 +421 43 2431 329
       
5. Vedúci oddelenia informačných systémov Ing. Juraj Strnisko juraj(dot)strnisko(at)ulib(dot)sk +421 918 657 043 +421 43 2451 329
       
6. Pomocný technik - referent OIT Ing. Štefan Sebeš stefan(dot)sebes(at)ulib(dot)sk +421 918 657 109 +421 2 2046 6713
       
7. Administrátor IS Ing. Alena Špániková alena(dot)spanikova(at)ulib(dot)sk +421 918 656 770 +421 43 2431 339
       
8. Administrátor/správca záloh a pamäťových médií Ing. František Mrenica frantisek(dot)mrenica(at)ulib(dot)sk +421 918 657 129 +421 43 2431 329
       
9. Referent OIS Ing. Roman Král roman(dot)kral(at)ulib(dot)sk +421 918 657 297 +421 2 2046 6711
       
10. Vedúca oddelenia informačných procesov Mgr. Katarína Tomková katarina(dot)tomkova(at)ulib(dot)sk +421 918 657 222 +421 2 2046 6705
       
11. Referent pre metodiku a kvalitu informačných procesov Ing. Angelika Švajdlenková angelika(dot)svajdlenkova(at)ulib(dot)sk +421 918 657 179 +421 2 2046 6707
       
12. Referent pre logistiku a zber dát Mgr. Helena Boskovičová helena(dot)boskovicova(at)ulib(dot)sk +421 918 657 226 +421 2 2046 6702
       

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer