Aktuálne spracovanie

Tieto informácie poskytujeme pre jednotlivé PFI, na sledovanie aktuálneho spracovania v CDA.

Aktuálny stav spracovania v lokalite A
Názov kampane
Špecifikácia
   Gbyte
Ukončenie
A-DDP-ONL-20190107-0818 8 SIP (ONL)     prebieha
A-PUR-LTO6-20190107-1335 46 SIP (LTO6) 2 420    prebieha
AD-SNP-LTO5-20190107-1340 53 DIP (LTO5) 144    20190111
AD-SNP-ONL-20190115-1112 1 DIP (ONL)     prebieha
AD-SNP-ONL-20190122-1010 1 DIP (ONL) 73    20190122
A-B-JAG-20190124-0940 1 857 SIP (JAG) 710    20190124
AD-SNP-LTO5-20190124-1240 779 DIP (LTO5) 2 740    20190124
A-DDP-ONL-20190125-0950 621 SIP (ONL) 6,2    20190125
A-SFU-LTO6-20190129-1010 11 SIP (LTO6) 11 470    prebieha
A-PUR-LTO6-20190204-1210 51 SIP (LTO6) 980    prebieha
AD-SNP-ONL-20190206-0710 1 SIP (ONL) 6,3    20190206
A-SFU-LTO6-20190206-1020 16 SIP (LTO6) 7 360    20190207
STAV: Je možné vkladať a vyberať.

 

Aktuálny stav spracovania v lokalite B
Názov kampane
Špecifikácia
   Gbyte
Ukončenie
B-SNK-ONL-20190104-1056 1 857 SIP (ONL) 718,058     20190111
B-A-JAG-20190125-0747 8 329 SIP (JAG) 1 942    20190130
STAV: Je možné vkladať a vyberať.

 

Vysvetlivky

(NAZOV_KAMPANE) = (LOKALITA_SPRACOVANIA)-(DODAVATEL)-(SPOSOB_DODANIA)-(DATUM)-(CAS)
 
(LOKALITA_SPRACOVANIA) = (HLAVNA_LOKALITA)
(DODAVATEL) = (PFI) | (HLAVNA_LOKALITA) | (ZALOZNA_LOKALITA)
(SPOSOB_DODANIA) = ONL | LTO5 | LTO6 | HDD | JAG | L5L6
(PFI) = SNG | SNA | UKB | VHA | SNP
(HLAVNA_LOKALITA) = A | B
(ZALOZNA_LOKALITA) = C
(DISEMINACIA) = DIS, AD, BD
(DATUM) = (YYYY) (MM) (DD)
(YYYY) = 2014 | 2015 | ... | 2020
(MM) = 01 | 02 | ... | 12
(DD) = 01 | 02 | ... | 31
(CAS) = HHMM

Príklady:

B-SNG-ONL-20141007-1045
Označenie kampane pre spracovanie balíčkov SNG v lokalite CDA-B, umiestnených do adresára /impexfs/SNG/IMPORT-WDAV on line
 
B-SNP-LTO5-20141211-0915
Označenie kampane pre spracovane balíčkov Múzea SNP dodaných na magnetických páskach typu LTO-5
 
A-B-JAG-20141220-0800
Označenie kampane pre spracovanie synchronizačných balíčkov v lokalite A, dodaných z lokality B na páskach typu JAG
 
AD-SFU-LTO5-20151111-1300
Označenie diseminačnej kampane SFU z CDA-A