Aktuálne spracovanie

Tieto informácie poskytujeme pre jednotlivé PFI, na sledovanie aktuálneho spracovania v CDA.

Aktuálny stav spracovania v lokalite A
Názov kampane
Špecifikácia
   Gbyte
Ukončenie
AD-UKB-ONL-20180102-0845 2 DIP (ONL)     20180102
A-DDP-ONL-20180102-0940 1 SIP (ONL)     20180102
A-UKB-ONL-20180105-0820 17 SIP (ONL) 1 198,27    20180108
A-VHA-ONL-20180112-1119 43 SIP (ONL) 0,139    20180112
A-VHA-ONL-20180116-0843 179 SIP (ONL) 4,6    20180116
AD-SNP-ONL-20180117-0900 1 DIP (ONL)     20180118
A-UKB-ONL-20180122-0945 8 SIP (ONL) 715,706    20180123
A-VHA-ONL-20180124-0836 25 SIP (ONL) 3,1    20180125
A-SFU-LTO6-20180125-1450 39 SIP (11 LTO6) 23 260    20180129
AD-SNP-ONL-20180129-1415 1 DIP (ONL) 2,26    20180130
AD-SNP-ONL-20180130-1500 12 DIP (ONL)     20180207
A-DDP-ONL-20180130-1550 1 SIP (ONL) 0,224    prebieha
AD-SNP-ONL-20180207-0900 1 DIP (ONL)     20180212
AD-SNP-ONL-20180207-1200 1 DIP (ONL)     20180212
AD-SNP-ONL-20180207-1330 2 DIP (ONL)     20180212
A-VHA-ONL-20180208-1148 156 SIP (ONL) 3,8    prebieha
AD-SNP-ONL-20180212-0843 70 DIP (ONL) 67,79    20180212
AD-SNP-ONL-20180214-0800 1 DIP (ONL)     20180214
AD-SNP-ONL-20180214-0815 8 DIP (ONL)     20180214
AD-SNP-ONL-20180216-0845 9 DIP (ONL)     20180216
A-SKN-ONL-20180216-1010 1 SIP (ONL) 4,093    20180216
A-PUR-LTO5-20180219-1430 4 SIP (LTO5) 280    prebieha
AD-SNP-ONL-20180221-1220 1 DIP (ONL)     20180221
STAV: Je možné vkladať a vyberať.

 

Aktuálny stav spracovania v lokalite B
Názov kampane
Špecifikácia
   Gbyte
Ukončenie
B-SKN-ONL-20180111-0841 3 SIP (ONL) 12,7684    prebieha
BD-SNP-LTO5-20180115-0838 63 DIP (LTO5) 92,33    20180115
BD-SNP-ONL-20180115-0920 9 DIP (ONL) 14,42    20180115
BD-SNP-ONL-20180117-0757 81 DIP (ONL) 140,18    20180118
B-SKN-ONL-20180123-0905 6 SIP (ONL) 13,3    20180124
B-SNP-ONL-20180124-1118 3 SIP (ONL) 101,78    20180124
B-SNK-ONL-20180206-1356 1 SIP (ONL) 1,6228    20180208
BD-SNP-LTO5-20180207-1313 1 229 DIP (LTO5)     prebieha
B-A-JAG-20180221-1211 129 SIP (8 JAG)     prebieha
STAV: Je možné vkladať a vyberať.

 

Vysvetlivky

(NAZOV_KAMPANE) = (LOKALITA_SPRACOVANIA)-(DODAVATEL)-(SPOSOB_DODANIA)-(DATUM)-(CAS)
 
(LOKALITA_SPRACOVANIA) = (HLAVNA_LOKALITA)
(DODAVATEL) = (PFI) | (HLAVNA_LOKALITA) | (ZALOZNA_LOKALITA)
(SPOSOB_DODANIA) = ONL | LTO5 | LTO6 | HDD | JAG | L5L6
(PFI) = SNG | SNA | UKB | VHA | SNP
(HLAVNA_LOKALITA) = A | B
(ZALOZNA_LOKALITA) = C
(DISEMINACIA) = DIS, AD, BD
(DATUM) = (YYYY) (MM) (DD)
(YYYY) = 2014 | 2015 | ... | 2020
(MM) = 01 | 02 | ... | 12
(DD) = 01 | 02 | ... | 31
(CAS) = HHMM

Príklady:

B-SNG-ONL-20141007-1045
Označenie kampane pre spracovanie balíčkov SNG v lokalite CDA-B, umiestnených do adresára /impexfs/SNG/IMPORT-WDAV on line
 
B-SNP-LTO5-20141211-0915
Označenie kampane pre spracovane balíčkov Múzea SNP dodaných na magnetických páskach typu LTO-5
 
A-B-JAG-20141220-0800
Označenie kampane pre spracovanie synchronizačných balíčkov v lokalite A, dodaných z lokality B na páskach typu JAG
 
AD-SFU-LTO5-20151111-1300
Označenie diseminačnej kampane SFU z CDA-A