Collaborating Institutions

Central data archive is found for this institutions, work on national projects OPIS PO2:

 
Institution, website, project
 
 
Logo
                   Slovak National Library
Slovak National Gallery
http://www.sng.sk/
Digital Gallery
                Slovak National Gallery
The Monuments Board of the Slovak Republic
http://www.pamiatky.sk/
Digital Monuments Fund
Digital Monuments Fund
National Cultural Center
http://www.nocka.sk/
Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
Harmonizácia informačných systémov
                          Národné osvetové centrum
The State Science Library in Prešov
http://www.svkpo.sk/
Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
                    The State Science Library in Prešov
Slovak Film Institute
http://www.sfu.sk/
Digital Audiovisual
                   Slovak Film Institute
Museum of the Slovak National Uprising
http://www.muzeumsnp.sk/
Digital Museum
                     Museum of the Slovak National Uprising

Demand projects:

     The Constitutional Court of the Slovak Republic
The News Agency of the Slovak Republic
http://www.tasr.sk/english
Digitalizácia archívu TASR
                      The News Agency of the Slovak Republic
Matica slovenská
http://www.matica.sk/
Digitálny archív Matice slovenskej
                           Matica Slovenská
Nitra Self-governing region
http://www.unsk.sk
Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky
v zbierkach múzeí NSK
                        Nitra Self-governing region
Trnava Self-governing region
http://www.trnava-vuc.sk/en
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných
pamäťových a fondových inštitúcií TTSK
                        Trnava Self-governing region
State Geological Institute of Dionýz Štúr
http://www.geology.sk/new/en
Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho,
vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie
digitálneho obsahu Geofondu a ústrednej geologickej knižnice SR
                       State Geological Institute of Dionýz Štúr
The Institute of Military History
http://www.vhu.sk/index.php?ID=659
Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ
                          The Institute of Military History
Prešov Self-governing region
http://www.vucpo.sk/en/welcome.html
Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky
v zbierkach PSK
                        Prešov Self-governing region

Other institutions and their activities:

 
Institution, activity, website
 
 
Logo
SANET,
afford telecommunication infrastructure and data services
to CDA project
http://www.sanet.sk/
                      SANET