Aktuálne spracovanie

Tieto informácie poskytujeme pre jednotlivé PFI, na sledovanie aktuálneho spracovania v CDA.

Aktuálny stav spracovania v lokalite A
Názov kampane
Špecifikácia
   Gbyte
Ukončenie
A-DDP-ONL-20190107-0818 8 SIP (ONL) 0,178    20190107
A-PUR-LTO6-20190107-1335 46 SIP (LTO6) 2 420    20190122
AD-SNP-LTO5-20190107-1340 53 DIP (LTO5) 144    20190111
AD-SNP-ONL-20190115-1112 1 DIP (ONL) 0,63    20190115
AD-SNP-ONL-20190122-1010 1 DIP (ONL) 73    20190122
A-B-JAG-20190124-0940 1 857 SIP (JAG) 710    20190124
AD-SNP-LTO5-20190124-1240 779 DIP (LTO5) 2 740    20190124
A-DDP-ONL-20190125-0950 621 SIP (ONL) 6,2    20190125
A-SFU-LTO6-20190129-1010 11 SIP (LTO6) 11 470    20190204
A-PUR-LTO6-20190204-1210 51 SIP (LTO6) 980    20190219
AD-SNP-ONL-20190206-0710 1 SIP (ONL) 6,3    20190206
A-SFU-LTO6-20190206-1020 16 SIP (LTO6) 7 360    20190207
AD-SNP-ONL-20190211-1430 4 DIP (ONL) 3,7    20190211
AD-SNP-ONL-20190220-1210 1 DIP (ONL) 23    20190220
A-GEO-LTO5-20190221-0944 212 SIP (LTO5) 30    20190221
A-NOC-LTO5-20190221-1435 6 SIP (LTO5) 360    20190228
A-SFU-LTO6-20190222-1220 5 SIP (LTO6) 11 570    20190226
AD-SNP-ONL-20190227-1340 25 DIP (ONL) 23    20190304
A-NOC-ONL-20190301-1000 1 SIP (ONL) 0,143    20190405
A-PUR-LTO6-20190304-1315 55 SIP (LTO6) 2 930    20190312
A-VHA-ONL-20190307-0945 399 SIP (ONL) 4,8    20190308
A-DDP-ONL-20190307-1240 10 SIP (ONL) 3,5    20190307
A-SLK-ONL-20190311-1110 2 SIP (ONL)     20190325
AD-SNP-ONL-20190313-1410 27 DIP (ONL) 485    20190313
A-DDP-ONL-20190315-1025 30 SIP (ONL) 105    20190319
A-SFU-LTO6-20190315-1120 16 SIP (LTO6) 12 110    20190319
A-PUR-ONL-20190321-1525 3 SIP (ONL) 47 203,7    20190405
A-VHA-ONL-20190322-0645 346 SIP (ONL) 2,1    20190322
A-SLK-ONL-20190326-0944 2 SIP (ONL) 0,049     20190506
A-NOC-ONL-20190328-1005 1 SIP (ONL) 0,151    20190405
A-NOC-ONL-20190402-0855 1 SIP (ONL) 0,151    20190405
A-SVK-ONL-20190404-0925 6 SIP (ONL)     20190506
A-SVK-ONL-20190405-0822 1 SIP (ONL) 0,842    20190405
AD-SNP-ONL-20190405-0843 1 DIP (ONL) 7,6    20190405
A-VHA-ONL-20190405-0931 2 SIP (ONL) 1,7    20190406
A-SVK-ONL-20190408-1100 5 SIP (ONL) 11    20190408
A-NOC-ONL-20190411-1007 2 SIP (ONL) 0,302    20190411
A-NOC-ONL-20190412-0922 1 SIP (ONL) 0,272    20190412
AD-SNP-ONL-20190412-1300 67 SIP (ONL) 251    20190414
A-VHA-ONL-20190415-0757 206 SIP (ONL) 1,6    20190415
A-NOC-ONL-20190415-1012 2 SIP (ONL) 14    20190415
AD-SNP-ONL-20190416-1415 1 SIP (ONL) 1,3    20190416
A-PUR-ONL-20190418-0854 3 SIP (ONL) 34    20190418
A-DDP-ONL-20190418-0942 776 SIP (ONL) 9,5    20190424
AD-SNP-ONL-20190418-1230 2 DIP (ONL) 2    20190418
A-SLK-ONL-20190423-0823 2 SIP (ONL) 52    20190423
AD-SNP-ONL-20190424-0655 10 DIP (ONL) 67    20190424
A-DDP-ONL-20190425-0837 285 SIP (ONL) 13     20190425
AD-SNP-ONL-20190425-1055 2 DIP (ONL) 2    20190426
AD-SNP-ONL-20190429-1125 4 DIP (ONL) 26.2783    20190429
A-B-JAG-20190502-1415 2 055 SIP (JAG) 1 930     20190503
A-DDP-ONL-20190503-0838 145 SIP (ONL) 2,6     20190503
AD-SNP-ONL-20190503-1040 1 DIP (ONL) 7,38     20190503
A-DDP-ONL-20190506-0714 1 766 SIP (ONL) 34     20190506
A-SLK-ONL-20190507-0820 9 SIP (ONL) 0,248     20190507
A-PUR-LTO6-20190513-1020 101 SIP (ONL) 3 510     20190514
A-PUR-ONL-20190514-1519 3 SIP (ONL) 49     20190515
AD-SNP-ONL-20190515-1521 1 DIP (ONL) 2,33     20190515
AD-SNP-ONL-20190517-0900 1 DIP (ONL) 73     20190517
A-DDP-ONL-20190522-1452 220 SIP (ONL) 6,8     20190522
A-UKB-ONL-20190522-1455 28 SIP (ONL) 30,067     20190524
A-UKB-ONL-20190524-1011 2 SIP (ONL) 1,57     20190527
A-NOC-ONL-20190524-0959 1 SIP (ONL) 338     20190527
A-SFU-LTO6-20190524-1205 6 SIP (ONL) 11 000     20190528
A-PUR-LTO6-20190524-1210 3 SIP (ONL) 50     20190529
AD-SNP-ONL-20190527-0700 2 DIP (ONL) 4     20190527
AD-SNP-ONL-20190527-1420 2 DIP (ONL) 5,5     20190528
A-UKB-ONL-20190528-0809 16 SIP (ONL) 261,598     20190524
AD-SNP-ONL-20190529-1150 3 DIP (ONL) 87     20190529
A-UKB-ONL-20190531-0952 67 SIP (ONL) 108,655     20190603
A-UKB-ONL-20190607-0803 1 SIP (ONL)     20190607
A-VHA-ONL-20190611-0831 2 SIP (ONL) 0,712     20190611
A-UKB-ONL-20190613-1341 3 SIP (ONL)     20190614
A-DDP-ONL-20190614-1345 41 SIP (ONL) 2,0     20190620
A-PUR-LTO6-20190614-1350 102 SIP (ONL) 2 860     prebieha
A-UKB-ONL-20190618-0934 SIP (ONL) 0,032     20190618
A-UKB-ONL-20190618-1200 92 SIP (ONL) 240     20190619
AD-SNP-ONL-20190621-1330 2 SIP (ONL) 5,7     20190621
A-SFU-LTO6-20190621-1430 6 SIP (ONL)     prebieha
A-SNG-ONL-20190621-1405 1 SIP (ONL) 1,2     20190621
STAV: Je možné vkladať a vyberať.

 

Aktuálny stav spracovania v lokalite B
Názov kampane
Špecifikácia
   Gbyte
Ukončenie
B-SNK-ONL-20190104-1056 1 857 SIP (ONL) 718,058     20190111
B-A-JAG-20190125-0747 8 329 SIP (JAG) 1 942    20190130
B-A-JAG-20190305-1010 688 SIP (JAG) 19 479    20190308
B-SNK-ONL-20190325-0930 1 598 SIP (ONL) 577,399    20190409
B-A-JAG-20190401-1111 685 SIP (JAG) 13 651    20190404
B-SNK-ONL-20190425-0825 457 SIP (JAG) 1 366,76    20190425
B-A-JAG-20190503-0808 367 SIP (JAG) 12 117,50    20190505
B-SNP-LTO6-20190515-1212 27 SIP (JAG) 52 312,60     20190523
BD-SNP-ONL-20190523-1413 10 DIP (ONL) 6,83     20190523
B-A-JAG-20190527-1000 3 SIP (JAG) 56,0723     20190527
BD-SNP-ONL-20190606-1506 27 DIP (ONL) 25,43    20190607
B-SNK-ONL-20190614-1130 1 474 SIP (ONL) 1 252,56     20190617
STAV: Je možné vkladať a vyberať.

 

Vysvetlivky

(NAZOV_KAMPANE) = (LOKALITA_SPRACOVANIA)-(DODAVATEL)-(SPOSOB_DODANIA)-(DATUM)-(CAS)
 
(LOKALITA_SPRACOVANIA) = (HLAVNA_LOKALITA)
(DODAVATEL) = (PFI) | (HLAVNA_LOKALITA) | (ZALOZNA_LOKALITA)
(SPOSOB_DODANIA) = ONL | LTO5 | LTO6 | HDD | JAG | L5L6
(PFI) = SNG | SNA | UKB | VHA | SNP
(HLAVNA_LOKALITA) = A | B
(ZALOZNA_LOKALITA) = C
(DISEMINACIA) = DIS, AD, BD
(DATUM) = (YYYY) (MM) (DD)
(YYYY) = 2014 | 2015 | ... | 2020
(MM) = 01 | 02 | ... | 12
(DD) = 01 | 02 | ... | 31
(CAS) = HHMM

Príklady:

B-SNG-ONL-20141007-1045
Označenie kampane pre spracovanie balíčkov SNG v lokalite CDA-B, umiestnených do adresára /impexfs/SNG/IMPORT-WDAV on line
 
B-SNP-LTO5-20141211-0915
Označenie kampane pre spracovane balíčkov Múzea SNP dodaných na magnetických páskach typu LTO-5
 
A-B-JAG-20141220-0800
Označenie kampane pre spracovanie synchronizačných balíčkov v lokalite A, dodaných z lokality B na páskach typu JAG
 
AD-SFU-LTO5-20151111-1300
Označenie diseminačnej kampane SFU z CDA-A