B.4 Uchovávanie archívnych informačných balíkov AIP

B.4.1 Úložisko musí mať špecifikácie toho, ako sú balíky AIP uložené až na úroveň bitov.

Táto podmienka je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby sa dlhodobo dali z balíkov AIP extrahovať informácie

ikona word  Diseminácia - transformácia AIP na DIP (.doc, 1,7 MB)

B.4.1.1 Úložisko bude uchovávať informácie o obsahu balíkov archívnych informácií (AIP).

Je to nevyhnutné na zabezpečenie používania správnej definície pri analýze a interpretácii balíka AIP.

B.4.1.2 Úložisko musí aktívne sledovať informačnú integritu archívnych informačných balíkov (AIP).

Táto podmienka je nevyhnutná preto, aby sa chránila informačná integrita archívnych objektov v priebehu času.

B.4.2 Úložisko musí mať aktuálne záznamy o aktivitách a administratívnych procesoch, ktoré súvisia s uskladňovaním a uchovávaním archívnych informačných balíkov (AIP).

Táto podmienka je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby dokumentácia nechýbala, aby nebola s chybami, a aby neboli pochybnosti o jej pravosti.

ikona word  Určené spoločenstvo CDA (.doc, 603 kB)
ikona word  Normy (.docx, 528 kB)

B.4.2.1 Úložisko musí mať postupy pre všetky úkony vykonávané s balíkmi AIP.

Táto podmienka je nevyhnutná na zabezpečenie, aby nijaké úkony vykonávané s balíkmi AIP nemenili informácie v balíkoch AIP spôsobom, ktorý by bol pre určené spoločenstvo neprijateľný.

B.4.2.2 Úložisko musí byť schopné preukázať, že všetky úkony vykonávané s balíkmi AIP boli kompatibilné so špecifikáciou týchto úkonov.

Táto podmienka je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby nijaké úkony vykonávané s balíkmi AIP nemenili informácie v balíkoch AIP spôsobom, ktorý by bol pre určené spoločenstvo neprijateľný.