Ako často sa bude...

Ako často sa bude vykonávať zber dát do CDA v našej inštitúcii?
[admin, 20. 2. 2013]

Interval zberu (zberové okno – „submission window“) bude individuálne špecifikovaný, prerokovaný a schválený na základe kapacitných možností daného subjektu, vyprodukovaných dátových objemov, geografickej lokality a pod. Interval zberu bude následne stanovený v rozmedzí 1 týždňa až 6 mesiacov.
[I. Ciglan, 21. 2. 2013]

Späť