Aké sú možnosti...

Aké sú možnosti a podmienky on-line vstupu dát do CDA?
[admin, 20. 2. 2013]

Vstup dát on-line je spravidla otvorený všetkým zainteresovaným inštitúciám a je preferovaným spôsobom vstupu dát do CDA hlavne v prípade menších objemov dát (cca do 2 TB/týždeň). CDA v iniciálnej fáze disponuje na vstupnom rozhraní dostatočnou prenosovou kapacitou (2x 1Gbit). Možnosti on-line expedovania dát do CDA sú v tomto prípade primárne limitované priepustnosťou telekomunikačnej dátovej siete jednotlivých žiadateľov/riešiteľov projektov.
[I. Ciglan, 21. 2. 2013]

Späť