Kto zabezpečí médiá...

Kto zabezpečí médiá pre expedovanie a vstup dát do CDA?
[admin, 20. 2. 2013]

CDA zabezpečuje pre expedovanie dát médiá (LTO-5 – Ultrium) pre všetky projekty v rámci PO2 (národné/dopytové). V prípade ak žiadateľ/riešiteľ už disponuje potrebným technologickým vybavením (LTO staršej generácie) je možné pre expedovanie dát použiť aj LTO pásky starších generácií(LTO-2, LTO-3, LTO-4). V prípade použitia iného typu média ako LTO, je potrebné ich použitie vopred konzultovať s riešiteľom projektu CDA.
[I. Ciglan, 21. 2. 2013]

Späť