Projektový tím (2011-2014)

Por.
č.
Funkcia
Meno
E- mail
Tel. č.
  1.
Hlavný manažér projektu
Ing. Alojz Androvič, PhD.
alojz(dot)androvic(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6221
+421 905 657 140
  2. Projektový manažér Mgr. Ivan Ciglan ivan(dot)ciglan(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6226
+421 918 898 853
  3. Finančný manažér Ing. Mária Petrovičová maria(dot)petrovicova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6210
+421 905 657 142
  4. Odborní/technickí manažéri Mgr. Tomáš Fiala
Ing. Eva Kralovičová
tomas(dot)fiala(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6573
eva(dot)kralovicova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6441
  5. Manažér pre VO a publicitu PhDr. Aneta Bartková aneta(dot)bartkova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6223
+421 918 699 335
  6. Manažér kvality a kontroly Ing. Jana Uherová jana(dot)uherova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6225
  7. Administratívny manažér/
asistent hlavného manažéra
Ing. Jarmila Dická jarmila(dot)dicka(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6224
  8. Manažér pre ľudské zdroje/
asistent hlavného manažéra
PhDr. Ladislav Oslanec ladislav(dot)oslanec(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6220
  9. Asistent projekt. manažéra Ing. Boris Polakovič boris(dot)polakovic(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6824
10. Asistent finančného manažéra Ing. Klára Ďurechová
Terézia Vrábelová
Ester Nussová
Viera Šotkovská
klara(dot)durechova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6204
terezia(dot)vrabelova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6206
estera(dot)nussova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6205
viera(dot)sotkovska(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6207
11. Asistent hl. manažéra projektu Mgr. Mária Džavíková maria(dot)dzavikova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6442

Externí spolupracovníci:

  1.
Ekonomický špecialista
Ing. Linda Džačárová-Kulíková
linda(dot)dzacarova(at)ulib(dot)sk
  2. Technologický poradca Ing. Tomáš Lacko Tomas(dot)Lacko(at)savba(dot)sk
  3. Expert na logistiku Ing. Imrich Lenharčík Imrich(dot)Lenharcik(at)savba(dot)sk
  4. Expert na metodiku Bc. Oliver Ardo oliver(dot)ardo(at)ulib(dot)sk